De Zekeriya Yaramis

Couverture d’ouvrage : Geznağ : medeniyetler kaynaği
Éditions :Édition reliée (Turque) - traduction: 15 €
ISBN : 9782915798289
Taille : 12x21 cm
Pages : 184

Milattan iki bin yıl önce, Asur İmparatorluğu
Mezopotamya’nın kuzeyinde bulunan Geznağ
bölgesini keyfince yönetmekteydi. İnsanlık
tarihinin en güzel uygarlıkları bunca simgesel
olan bu mevkiide ortaya çıkmıştır. Bu kitapta
ise, Milattan üç bin yıldan bugüne Geznağ’ın
(Cevizağacı köyü) tarihi anlatılmaktadır.

Parution : 10 décembre 2010
Maison d’édition : Transversales Editions